مرور

صدا

دانلود آهنگ بابک افرا به نام غم مخور

یوسف گم گشته بازآید به کنعان غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور این دل غمدیده حالش به شود دل بد مکن این سر شوریده بازآید به سامان غم مخور دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نماند حال دوران غم مخور گرچه منزل بس…