دانلود آهنگ نوش از مارتیک

به سلامتی تو مینوشم

که خلاص تر از می پاکیزه ای

از گذشته تا هنوز و تا ابد

پشت هر آواز من انگیزه ای

آهنگ نوش از مارتیک

ای همیشه گرمی آغوشم

به سلامتی تو مینوشم

ای همیشه گرمی آغوشم

به سلامتی تو مینوشم

خسته بودم مانده بودم

از خودم از خانه از دوست رانده بودم

چه به وقت آمدی ای عشق

وقتی که دل به عزا نشانده بودم

ای همیشه گرمی آغوشم

به سلامتی تو مینوشم

ای همیشه گرمی آغوشم

به سلامتی تو مینوشم

روزگار ماندنت کم بود و کوتاه

شب و روز و ساعتی بود گاه و بی گاه

مثل یک رگبار تند در شب مرداب

خنکایی آمد و چند لحظه نموار

گل شدم من گل شدم من گل پر پر

دل من یک شبه دل شد تازه و تر

دست هایم شد پناهگاه پرنده

شانه هایم بام دعوت کبوتر

ای همیشه گرمی آغوشم

به سلامتی تو مینوشم

ای همیشه گرمی آغوشم

به سلامتی تو مینوشم

گل شدم من گل شدم من گل پر پر

دل من یک شبه دل شد  تازه و تر

دستهایم شد پناهگاه پرنده

شانه هایم بام دعوت کبوتر

ای همیشه گرمی آغوشم

به سلامتی تو مینوشم

ای همیشه گرمی آغوشم

به سلامتی تو مینوشم

 

دانلود آهنگ نوش از مارتیک : دانلود با لینک مستقیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

− 3 = 2