دانلود اهنگ کاش از مهستی

کاشکی به شهر شما سفر نمیکردم

از سر کویت هرگز گذر نمیکردم

اهنگ کاش از مهستی

کاشکی دل پاکمو بتو نمیدادم

بپای تو عمرمو هدر نمیکردم

کاش میدونستم بیوفایی داری زمن قصد جدایی

کاش میدونستم بیوفایی داری زمن قصد جدایی

رفتی زعشق تو برام بجز خیال و گفتگو نمونده

از ان همه خاطره ها بجز سراب ارزو نمونده

ببرگ زرد چهره ام شبنم سرد ارزو نشسته

گل تمنای منو زرفتن تو رنگ و بو نمونده

کاش میدونستم بیوفایی داری زمن قصد جدایی

کاش میدونستم بیوفایی داری زمن قصد جدایی

اخه من چه میدونستم که تو یار مهربون یه روز نامهربون میشی

اخه من چه میدونستم که دل از من میکنی همدم دیگرون میشی

رفتی زعشق تو برام بجز خیال و گفتگو نمونده

از ان همه خاطره ها بجز سراب ارزو نمونده

ببرگ زرد چهره ام شبنم سرد ارزو نشسته

گل تمنای منو زرفتن تو رنگ و بو نمونده

کاش میدونستم بیوفایی

داری زمن قصد جدایی

کاش میدونستم بیوفایی

داری زمن قصد جدایی

کاشکی به شهر شما سفر نمیکردم

از سر کویت هرگز گذر نمیکردم

کاشکی دل پاکمو بتو نمیدادم

بپای تو عمرمو هدر نمیکردم

کاش میدونستم بیوفایی داری زمن قصد جدایی

کاش میدونستم بیوفایی< داری زمن قصد جدایی

رفتی زعشق تو برام بجز خیال و گفتگو نمونده

از ان همه خاطره ها بجز سراب ارزو نمونده

ببرگ زرد چهره ام شبنم سرد ارزو نشسته

گل تمنای منو زرفتن تو رنگ و بو نمونده

کاش میدونستم بیوفایی داری زمن قصد جدایی

کاش میدونستم بیوفایی داری زمن قصد جدایی

اخه من چه میدونستم که تو یار مهربون یه روز نامهربون میشی

اخه من چه میدونستم که دل از من میکنی همدم دیگرون میشی

رفتی زعشق تو برام بجز خیال و گفتگو نمونده

از ان همه خاطره ها بجز سراب ارزو نمونده

ببرگ زرد چهره ام شبنم سرد ارزو نشسته

گل تمنای منو زرفتن تو رنگ و بو نمونده

کاش میدونستم بیوفایی داری زمن قصد جدایی

کاش میدونستم بیوفایی داری زمن قصد جدایی

کاش میدونستم بیوفایی

داری زمن قصد جدایی

کاش میدونستم بیوفایی

داری زمن قصد جدایی

کاش میدونستم بیوفایی داری زمن قصد جدایی

کاش میدونستم بیوفایی داری زمن قصد جدایی

 

دانلود اهنگ کاش از مهستی : دانلود با لینک مستقیم

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 71 = 78