دانلود اهنگ چراغ از مهستی

دیدن تو به حرمت زیارته

اما می خوام تو دستای تو گم بشم

اهنگ چراغ از مهستی

فنا شدن در تو برام نهایته

نیاز تو چراغ خونه منه

هر جا باشی چراغ خونت روشنه

یادت باشه حتی اگر من نباشم

یکی تو رو تو خونه فریاد میزنه

بی خود با تو بودنم

مست به تو رسیدنم

مست تر از روح شراب

خراب عشق تو منم

خراب عشق تو منم

خواستن تو نه عشق و ه عادته

دیدن تو به حرمت زیارته

اما می خوام تو دستای تو گم بشم

فنا شدن در تو برام نهایته

ازت می خوام حتی اگه پشت هزار تا کوه باشی

یادت باشه چراغ خونمون واسه تو روشنه

حتی اگه من نباشم چراغش تو خونمون

تا تو بیای همیشه سوء سوء میزنه

حرفای من زمزمه یه خواهشه

نه التماس نه خواهش نوازشه

فقط تویی حرف همه وجود من

وقت دعا زمزمه سجود من

اگر بخوام حتی اگه اون ور لحظه ها بری

یادت باشه چراغ خونمون واسه تو روشنه

حتی اگه من نباشم چراقش تو خونمون

تا تو بیای همیشه سوء سوء میزنه

نیاز تو چراغ خونه منه

هر جا باشی چراغ خونت روشنه

یادت باشه حتی اگر من نباشم

یکی تو رو تو خونه فریاد میزنه

یکی تو رو تو خونه فریاد میزنه

یکی تو رو تو خونه فریاد میزنه

 

 

دانلود اهنگ چراغ از مهستی : دانلود با لینک مستقیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

− 1 = 5