دانلود اهنگ دورنگی از مهستی

یه روز مرد خدایی یه روز اهل ریائی

یه روز مرد قناعت یه روز حاتم طایی

اهنگ دورنگی از مهستی

یه روز آتش خشمگین یه روز مظهر مهری

یه روز عاشق عشقی یه روز اهل جدایی

یا یک رنگی و موندن به دل مهر و نشوندن

یا یک پارچگی محض یا از ریشه سوزوندن

یه روز پاک و منزه یه روز غرق گناهی

یه روز بنای ناجا یه روز پشت و پناهی

یه روز اهل نوازش یه روز دشمن سازش

یه روز خاکیه راهی یه روز غریب و سرکش

یه روز اهل نوازش یه روز دشمن سازش

یه روز خاکیه راهی یه روز غریب و سرکش

یا یک رنگی و موندن به دل مهر و نشوندن

یا یک پارچگی محض یا از ریشه سوزوندن

یه روز پاک و منزه یه روز غرق گناهی

یه روز بنای ناجا یه روز پشت و پناهی

یه روز اهل نوازش یه روز دشمن سازش

یه روز خاکیه راهی یه روز غریب و سرکش

یه روز اهل نوازش یه روز دشمن سازش

یه روز خاکیه راهی یه روز غریب و سرکش

یا یک رنگی و موندن به دل مهر و نشوندن

یا یک پارچگی محض یا از ریشه سوزوندن

یه روز مرد خدایی یه روز اهل ریائی

یه روز مرد قناعت یه روز حاتم طایی

یه روز آتش خشمگین یه روز مظهر مهری

یه روز عاشق عشقی یه روز اهل جدایی

یا یک رنگی و موندن به دل مهر و نشوندن

یا یک پارچگی محض یا از ریشه سوزوندن

یا یک رنگی و موندن به دل مهر و نشوندن

یا یک پارچگی محض یا از ریشه سوزوندن

 

 

دانلود اهنگ دورنگی از مهستی : دانلود با لینک مستقیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 70 = 76