مرور رده

دسته‌بندی نشده

دانلود آهنگ کاظم بذرافکن به نام ایران من

ایران،ای هرگوشه از خاکت مقدس باید بسازم روزهای تازه ات را آنقدر میکوشم برای آب وخاکت تاگوش عالم بشنود آوازه ات را ایران من ای دامن تو زادگاهه مقدادها عمارها وباکری ها جاریست بین تک تک سلولهایت خون فکوری ها وخون شاکری ها تو لایق…