دانلود ادعیه سلام علی السید المصطفی از محمد اصفهانی

سلام علی السّید المصطفی

سلام علی السّید المصطفی

ادعیه سلام علی سید مصطفی از محمد اصفهانی

حبیبی محمّد ، امام الهدی

حبیبی محمّد ، امام الهدی

سلام علی السّید المصطفی

سلام علی السّید المصطفی

حبیبی محمّد ، امام الهدی

حبیبی محمّد ، امام الهدی

یا محمّد ، سیّد المصطفی یا محمّد ، امام الهدی

یا محمّد ، سیّد المصطفی یا محمّد ، امام الهدی

کریم السجایا جمیل الشّیم ، نبی البرایا شفیع الامم

کریم السجایا جمیل الشّیم ، نبی البرایا شفیع الامم

شفیعٌ مطاعٌ نبیٌ کریمٌ قسیمٌ جسیمٌ بسیمٌ وسیمٌ

شفیعٌ مطاعٌ نبیٌ کریمٌ قسیمٌ جسیمٌ بسیمٌ وسیمٌ

بلغ العلی بکماله ، کشف الدّجی بجماله

بلغ العلی بکماله ، کشف الدّجی بجماله

حسنت جمیع خصاله

حسنت جمیع خصاله

صلو علیه وآله

صلو علیه وآله

 

دانلود ادعیه سلام علی السید مصطفی از محمد اصفهانی : دانلود با لینک مستقیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

31 − 24 =