دانلود آهنگ متصل از محسن چاوشی

جان من است او هی مزنیدش حال من است او هی مبریدش آب من است او نان من است او مثل ندارد باغ امیدش باغ و جنانش آب روانش سرخی سیبش سبزی بیدش متصل است او معتدل است او شمع دل است او پیش کشیدش جان من است او هی مزنیدش حال من است او هی…

دانلود آهنگ تریاق از محسن چاوشی

ای مردمان ای مردمان از من نیاید مردمی دیوانه هم نندیشد آن کاندر دل اندیشیده‌ام امروز عقل من ز من یکبارگی بیزار شد خواهد که ترساند مرا پنداشت من نادیده ام در دیده من برآ وز چشم من بنگر مرا زیرا برون از دیده ها منزل گهی بگزیده ام من…

دانلود آهنگ آخرین اتوبوس از محسن چاوشی

اوج گرفتی و من قفس شدم مستو حسرت آزادی وبال بالم شد یه روز دیدمتو تازه شدم از نو یه روز از تو گذشت هزار سالم شد سکوت تو مثل یه راز سر بسته بین تولد و مرگ شناورم می کرد نفس کشیدن تو قوطی در بسته از اینکه پروانه ام مکدرم می کرد دست…

دانلود آهنگ شرمساری از محسن چاوشی

ای شرمساری شرمسار شرمساری جز شرمساری از خودت چیزی نداری ای نا امیدی نا امیدی نا امیدی از هیچکس حتی خودت خیری ندیدی ای تنگ دستی تنگ دستی تنگ دستی چشماتو رو هر چی دلت ی خواست بستی هی آستین بردی به چشمای نجیبت دستات خجالت می کشیدن توی…

دانلود آهنگ پریشان از محسن چاوشی

ای خوبتر از لیلی بیمست که چون مجنون عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم یک پشت زمین دشمن گر روی به من آرند از روی تو بیزارم گر روی بگردانم آن دوست که من دارم وان یار که من دانم شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم بخت این نکند با من کان…

دانلود آهنگ شاه مقصود از محسن چاوشی

این جنگل چوب خورده تو نره های خفیفش شیر لگد خورده داره دریاست دریاس تابوت رو شونه های نحیفش مرغابی مرده داره طفلک همش لنگ نونه این سفره هر چی که داشته برداشته و بزل کرده از تشنگی نصفه جونه این مشک دستاشو عمری نذر ابولفضل کرده این…

دانلود آهنگ شیدایی از محسن چاوشی

بیا بیا که شدم در غم تو سودایی درآ درآ که به جان آمدم ز تنهایی عجب عجب که برون آمدی به پرسش من ببین بیین که چه بی طاقتم ز شیدایی بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا بنه بنه بنشین تا دمی بر آسایی بیا بیا که شدم در غم تو سودایی درآ…

دانلود آهنگ جنگ زده از محسن چاوشی

دلت تهرون چشات شیراز لبت ساوه هوات بندر بمم هر شب تنم تبریز سرم ساری چشام قمصر دلم دل تنگه تنگستان رو دوشم درد خوزستان غرورم ایل قشقایی تو رگ هام خون کردستان تو خوننم جنگ تحمیلی تو خونت ملک اجدادی خرابم مثل خرمشهر ولی تو خرم…

دانلود آهنگ این کیست این از محسن چاوشی

این کیست این این کیست این این یوسف ثانی است این امروز مستیم ای پدر توبه شکستیم ای پدر از قحط رستیم ای پدر امسال ارزانیست این مست و پریشان توام موقوف فذمان توام اسحاق قربان توام این عید قربانیست این کیست کیست جان من این کیست…

دانلود آهنگ دل من از محسن چاوشی

قصد جفاها نکنی ور بکنی با دل من وا دل من وا دل من وا دل من وا دل من قصد کنی بر تن من شاد شود دشمن من وانگه از این خسته شود یا دل تو یا دل من واله و شیدا دل من بیسر و بیپا دل من وقت سحرها دل من رفته به هر جا دل من مرده و زنده دل من…